Informatie

Wie geïnteresseerd is om lid te worden, kan twee keer gratis komen meespelen. Het is aangeraden om op voorhand even contact op te nemen met de dagverantwoordelijke. Om nadien effectief als lid aan te sluiten, vragen we om het registratieformulier in te vullen.

Voor het bepalen van het lidgeld maken wij onderscheid tussen spelers die competitie en/of toernooien spelen en deze die dat niet doen.

Het lidgeld (voor het volledige jaar) wordt opgevraagd in de periode december-januari en kan noch volledig, noch deels worden gerecupereerd bij vroegtijdig opzeggen van het lidmaatschap. Voor wie pas in in de tweede jaarhelft aansluit geldt een verminderd tarief.

Overzicht lidgeld 2020:

Periode van inschrijving RECREANT COMPETITIE
TOERNOOI
januari-juni € 100,00 € 140,00
juli-december € 60,00 € 80,00
vanaf oktober 2020*
(lidgeld 2020 + 2021)
€ 110,00 € 150,00

* vanaf oktober is er de mogelijkheid om te kiezen voor een tarief “2020 + 2021” of het tarief “juli-december”

Wat krijg je hiervoor?

  • 4 mogelijke speelmomenten per week (vrij spel)
  • plastic shuttles worden voorzien tijdens het vrij spel
  • training door gediplomeerde lesgevers
  • mogelijkheid tot deelname aan het maandagtoernooi
  • mogelijkheid tot het spelen van competitie
  • verzekering via Badminton Vlaanderen