Informatie

Wie geïnteresseerd is om lid te worden, kan twee keer gratis komen meespelen. Kom gerust langs op een van onze speeldagen wanneer het jou past. Je hoeft ons hiervoor niet op voorhand te contacteren. Ter plaatse vraag je best naar de dagverantwoordelijke, die je met plezier welkom heet en meer informatie geeft.

Voor het bepalen van het lidgeld maken wij onderscheid tussen spelers die competitie en/of toernooien spelen en deze die dat niet doen.

Het lidgeld (voor het volledige jaar) wordt opgevraagd in de periode december-januari en kan noch volledig, noch deels worden gerecupereerd bij vroegtijdig opzeggen van het lidmaatschap.

Overzicht lidgeld 2023:

Periode van inschrijving Info RECREANT COMPETITIE
TOERNOOI
december 2023 lidmaatschap december 2023 € 20,00 € 20,00
lidmaatschap december 2024
(incl. december 2023)
€ 120,00 € 160,00
januari-juni 2024 lidmaatschap 2024 € 100,00 € 140,00
juli-oktober 2024 lidmaatschap 2024 € 50,00 € 70,00
november-december 2024 lidmaatschap december 2024 € 20,00 € 20,00
lidmaatschap december 2025
(incl. december 2024)
nog te bepalen nog te bepalen

Wat krijg je hiervoor?

  • 4 mogelijke speelmomenten per week (vrij spel)
  • plastic shuttles worden voorzien tijdens het vrij spel
  • training door gediplomeerde lesgevers
  • mogelijkheid tot het spelen van competitie
  • verzekering via Badminton Vlaanderen