Informatie

Wie geïnteresseerd is om lid te worden, kan twee keer gratis komen meespelen. Kom gerust langs op een van onze speeldagen wanneer het jou past. Je hoeft ons hiervoor niet op voorhand te contacteren. Ter plaatse vraag je best naar de dagverantwoordelijke, die je met plezier welkom heet en meer informatie geeft.

Voor het bepalen van het lidgeld maken wij onderscheid tussen spelers die competitie en/of toernooien spelen en deze die dat niet doen.

Het lidgeld (voor het volledige jaar) wordt opgevraagd in de periode december-januari en kan noch volledig, noch deels worden gerecupereerd bij vroegtijdig opzeggen van het lidmaatschap.

Overzicht lidgeld 2023:

Periode van inschrijving Info RECREANT COMPETITIE
TOERNOOI
december 2022 lidmaatschap 2023
(incl. december 2022)
€ 100,00 € 140,00
januari-juni 2023 lidmaatschap 2023 € 100,00 € 140,00
juli-november 2023 lidmaatschap 2023 € 50,00 € 70,00

Wat krijg je hiervoor?

  • 4 mogelijke speelmomenten per week (vrij spel)
  • plastic shuttles worden voorzien tijdens het vrij spel
  • training door gediplomeerde lesgevers
  • mogelijkheid tot deelname aan het maandagtoernooi
  • mogelijkheid tot het spelen van competitie
  • verzekering via Badminton Vlaanderen