Ladder-competitie

LadderReglement

 1. Elk spelend lid van de vereniging kan deelnemen aan de ladder-competitie.
 2. De competitie start op de maandag van week 38, en eindigt de laatste vrijdag van april.
 3. Om deel te nemen verwittigt de speler/speelster de ladder-verantwoordelijke(n) per e-mail naar ladder@kill-leuven.be ten laatste drie dagen (donderdagavond dus) voor de start van de competitie. Graag ook je GSM nummer vermelden, wat een iets directere communicatie mogelijk maakt via een besloten Whatsapp groep. Deelnemers die geen Whatsapp gebruiken, kunnen aangeven om via mail of sms gecontacteerd te willen worden.
 4. Voor de start van de competitie wordt de beginnende ladder opgesteld door de ladder-verantwoordelijke(n).
  1. Het klassement van een speler/speelster komt overeen met het enkel klassement volgens Badminton Vlaanderen, en wijzigt overeenkomstig. Bij gelijke klassementen, of bij onbekend klassement (recreanten) wordt de volgorde bepaald via lottrekking.
  2. De hoogst geklasseerde komt op de laatste plaats van de ladder.
  3. Leden die zich inschrijven na de start worden op dat moment op de laatste plaats van de ladder gezet.
 5. De ladder wordt door de ladder-verantwoordelijke(n) gepubliceerd op de website www.kill-leuven.be/ladder , en wordt wekelijks bijgewerkt aan de hand van de resultaten van de wedstrijden.
 6. Een speler/speelster kan alleen een andere speler/speelster uitdagen die 1 tot 3 plaatsen boven hem/haar gerangschikt staat. Dit kan mogelijks aangepast worden naargelang het aantal inschrijvingen en de gang van de competitie.
 7. Een uitdager, en ook een uitgedaagde, kan slechts 1 wedstrijd tegelijk in planning hebben. Dat is de enige geldige reden voor een uitgedaagde om een uitdaging te weigeren.
 8. De twee spelers komen dan een speelmoment overeen om de wedstrijd te spelen. Indien geen speelmoment kan vastgelegd worden binnen de twee weken, wint de uitdager.
 9. Uiterlijk 1 dag na de wedstrijd wordt de uitslag gedeeld in de WhatsApp groep of via mail naar ladder@kill-leuven.be.
 10. Wanneer de uitdager wint komt deze boven zijn tegenspeler te staan, bij verlies blijven de plaatsen ongewijzigd.
 11. Twee dezelfde spelers mogen geen twee opeenvolgende wedstrijden spelen.
 12. Per verschil in klassement krijgt de speler/speelster met laagste klassement 2 punten per game voorsprong. Het klassement van een speler komt overeen met het enkel klassement volgens Badminton Vlaanderen, en wijzigt overeenkomstig.
 13. Vrouwelijke spelers krijgen 3 punten per game voorsprong op mannelijke spelers.
 14. De keuze van shuttle wordt gedaan in onderling overleg, indien onenigheid wordt met veren gespeeld geleverd door diegene die hiervoor de keuze maakte.
 15. Met uitzondering van de eventuele voorgift in elke game worden de wedstrijden gespeeld volgens het geldende reglement van Badminton Vlaanderen: twee winnende games tot 21 punten met eventuele verlengingen waarbij de speler die het eerst 2 punten voorsprong of 30 punten haalt de game wint.
 16. De winnaars worden bepaald en beloond na de laatste speeldag. De ladder-verantwoordelijke(n) publiceren de finale ladder op de website, en duiden de beste competitiespeler, recreant, man, vrouw aan.
 17. In geval van betwisting beslist de ladder-verantwoordelijke.
 18. Inschrijving houdt tevens aanvaarding in van deze regels, alsook de toestemming van de deelnemer tot het gebruik van diens contactgegevens waar relevant.