Ladder-competitie

Ladder 1Ladder 2Ladder 3Reglement

 1. Elk spelend lid van de vereniging kan deelnemen aan de laddercompetitie.
 2. De competitie start per 1 september, en loopt tot eind mei.
 3. Om deel te nemen verwittigt de speler/speelster de ladder-verantwoordelijke(n) per e-mail naar ladder@nullkill-leuven.be . Graag ook je GSM nummer vermelden, wat een iets directere communicatie mogelijk maakt via een besloten Whatsapp groep. Deelnemers die geen Whatsapp gebruiken, kunnen aangeven om via mail of sms gecontacteerd te willen worden.
 4. Voor de start van de competitie wordt de beginnende ladder opgesteld door de ladder-verantwoordelijke(n).
  1. Het klassement van een speler/speelster komt overeen met het enkel klassement volgens Badmintonvlaanderen, en wijzigt overeenkomstig. Bij gelijke klassementen, of bij onbekend klassement (recreanten) wordt de volgorde bepaald via lottrekking.
  2. Alle deelnemers die op het einde van vorig seizoen in de eindranking stonden, worden automatisch opgenomen in de nieuwe ladder. Indien je niet meer wenst deel te nemen, graag een seintje.
  3. De beginranking is gebaseerd op de eindranking van het vorige seizoen.
  4. Dames en heren spelen in een aparte ranking.
  5. De ranking voor de heren wordt opgesplitst in meerdere poules (indien er voldoende deelnemers zijn). Om de twee maanden zullen de twee eersten stijgen naar een poule hoger en de laatste 2 dalen naar de poule lager. Dalers gaan naar de derde en vierde plaats van de poule er onder. Stijgers zullen op de vierde en derde laatste plaats van de poule hoger terecht komen. Voor de start van de laddercompetitie wordt de ladder ingedeeld door de ladderverantwoordelijken. De exacte data van de momenten van stijgen en dalen worden hier binnenkort gepubliceerd.
  6. Leden die zich inschrijven na de start worden op dat moment op de laatste plaats van een poule gezet door de ladder-verantwoordelijken. Hier zal rekening gehouden worden met het niveau van de speler in welke poule dit is.
 5. De ladder wordt door de ladder-verantwoordelijke(n) gepubliceerd op de website www.kill-leuven.be/ladder , en wordt telkens in de voormiddag na een speelmoment bijgewerkt aan de hand van de ontvangen wedstrijdresultaten.
 6. Een speler/speelster kan alleen een andere speler/speelster uitdagen die 1-3 plaatsen boven hem/haar gerangschikt staat. Dit kan mogelijks aangepast worden naargelang het aantal inschrijvingen en de gang van de competitie.
 7. Een uitdager, en ook een uitgedaagde, kan slechts 1 wedstrijd tegelijk in planning hebben. Dat is de enige geldige reden voor een uitgedaagde om een uitdaging te weigeren.
 8. Een nieuwe uitdaging kan pas gebeuren nadat de ladder werd bijgewerkt met de ontvangen resultaten. In praktijk dus vanaf de middag volgend op het vorige speelmoment (zie punt 5).
 9. De twee spelers komen dan een speelmoment overeen om de wedstrijd te spelen. Indien geen speelmoment kan vastgelegd worden binnen de twee weken, wint de uitdager.
 10. Uiterlijk 1 dag na de wedstrijd wordt de uitslag gedeeld in de WhatsApp groep of via mail naar ladder@nullkill-leuven.be.
 11. Wanneer de uitdager wint komt deze boven zijn tegenspeler te staan, bij verlies blijven de plaatsen ongewijzigd.
 12. Twee dezelfde spelers mogen geen twee opeenvolgende wedstrijden spelen.
 13. Het is niet toegestaan een winnaar of verliezer uit te dagen, alvorens deze zijn vorige uitdaging beëindigd heeft.
 14. Per klassementsverschil krijgt de speler/speelster met laagste klassement 1 punt per set voorsprong. Het klassement van een speler komt overeen met .het enkel klassement volgens Badmintonvlaanderen, en wijzigt overeenkomstig.
 15. De keuze van shuttle wordt gedaan in onderling overleg. Indien onenigheid hierover, wordt er met veren gespeeld, geleverd door diegene die hiervoor de keuze maakte. Behalve in de laagste poule, hier zal bij onenigheid met plastiek gespeeld worden.
 16. Wedstrijden worden gespeeld naar twee winnende sets tot 21 punten (2 punten verschil, max tot 30).
 17. Winnaars worden bepaald en beloond na de laatste speeldag. De ladder-verantwoordelijke(n) publiceren de finale ladder op de website, en duiden de beste competitiespeler, recreant, man, vrouw aan.
 18. In geval van betwisting beslissen de ladder-verantwoordelijken.
 19. Inschrijving houdt tevens aanvaarding in van deze regels, alsook de toestemming van de deelnemer tot het gebruik van diens contactgegevens waar relevant.